Видове консултации

Преди да ви разкажа за различните видове консултации, бих искала да изброя в кои ситуации е необходимо да се консултирате индивидуално...

Индивидуалните консултации

са изключително полезни, ако:

Успяхте ли да се разпознаете поне в един от примерите? Ако отговорът е "ДА", значи наистина се нуждате от индивидуална помощ!

Какво получавате по време на консултацията?

индивидуален подход

Получавате индивидуално изграден подход за справяне със ситуацията

анализ на съня

Сънят на бебето ще бъде подробно анализиран чрез въпросник и записки от режима

препоръки според проблемите

Получавате нужните препоръки за справяне с текущите проблеми

подкрепа и съдействие

Всеки родител може да се справи с проблемите, ако има подкрепа до себе си

Избери подходящата консултация

Изброени са видовете консултации и при какви проблеми са подходящи

Единични

консултации

Подходящи при:

Sleep training

пакети

Подходящи при:

Имате въпроси или просто искате да се свържете с екипа, преди да направите своя избор?